• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Doniosłym sposobem powiększenia kapitału jest inwestowanie. Każdy kto zamierza inwestować pieniądze, musi rozporządzać pewną ilością własnych lub też obcych środków walutowych. Inwestorem może być jednostka fizyczna, jak oraz figura prawna, wyrażana przez wszystkich uczestników rynku – Wsparcie MŚP Podkarpackie. W praktyce świadczy to, że mogą być to: gospodarstwa domowe, firmy, oraz państwo. W zależności od przedmiotu inwestowania wyróżnić wolno inwestycje rzeczowe, jakich kluczowym celem jest pomnażanie majątku trwałego, inwestycje finansowe, to właśnie dzięki którym można lokować kapitał. W tego rodzaju inwestycjach można wyróżnić również podmioty, którymi są inwestorzy rzeczowi oraz finansowi. Główni raportują popyt na kapitał, drudzy zaś gotowi są go użyczyć inwestorom bezstronnym. Z tego względu występuje pomiędzy nimi dokładny związek, który w wielu przypadkach pragnie udziału pośrednika.

Categories: Biznes

Comments are closed.